CENNIK KALKOMANII

Na cenę konćową składa się kilka elementów, które należy (w zależności od zamówienia) ze sobą zsumować:

Kalkomanie wykonane na podstawie projektu klienta

Kalkomanie z projektem

Do ceny końcowej należy doliczyć koszt wysyłki

Polska

Europa

10PLN

20 PLN

Dotyczy przesyłek w standardowym formacie (do formatu A4) i wadze do 350g.

O płatność prosimy dopiero po przesłaniu przez nas zdjęć wydrukowanych i gotowych do wysyłki kalkomanii i/lub wyciętych i gotowych masek. Nie pobieramy zaliczek.

Wszystkie przesyłki są odpowiednio zabezpieczone i wysyłane listem poleconym, priorytetowym.