PROJEKT

Cena wykonania przez nas projektu kalkomanii i/lub masek jest ceną umowną i wynosi:

100 PLN

Wykonanie projektu dla jednego modelu samolotu, pojazdu wojskowego, samochodu, itp. W przypadku projektu dla ciężarówki z naczepą projekt należy traktować podwójnie, czyli jak projekt dla dwóch modeli. Projekt wykonujemy w oparciu o przesłane nam materiały referencyjne, fotografie, plany i wymiary.

150 PLN

Jak obok. Konieczne materiały referencyjne, historyczne, plany do wykonania projektu pozyskujemy sami.

Kwota za projekt jest płatna z góry, w formie zadatku i nie podlega zwrotowi mimo np. ewentualnej rezygnacji klienta. O wpłatę poprosimy po przyjęciu przez nas zamówienia. Przy zamówieniu kalkomanii z większą ilością projektów niż 5 stosujemy atrakcyjne rabaty nawet do 50% ceny ich wykonania. I tak odpowiednio:

5 projektów i więcej

10 projektów i więcej

15 projektów i więcej

itd

10 %

20 %

30 %

Przy projektowaniu skomplikowanych grafik zastrzegamy sobie prawo do odrębnej kalkulacji ceny projektu, którą ustalimy z klientem indywidualnie.

Zastrzegamy sobie też prawo do indywidualnego ustalenia ceny za projekt trudny do jednoznacznego określenia np.:

5 kompletów (10 sztuk) samych tablic rejestracyjnych = 1 projekt

Pojedynczy znak graficzny na 15 figurek = 1 projekt

itp.

W sprawach spornych i kontrowersyjnych konsultujemy projekt, i zawsze pozostawiamy decyzję klientowi. Zawsze jednak staramy się też pomagać i doradzać, w ramach zdobytej wiedzy i doświadczenia.