PRZYGOTOWANIE DO DRUKU

Co zawiera ta pozycja cennika

Sam proces druku jest wieloprzebiegowy i bardzo skomplikowany. Gotowy więc projekt wymaga jego przystosowania do procesu druku (np. podziału na odpowiednie warstwy drukowane niezależnie). Każdy projekt wymaga też szczegółowego sprawdzenia,  a czasem kilku prób druku, by efekt końcowy był satysfakcjonujący i najlepszy z możliwych.

Do końcowej kwoty należy doliczyć 50% ceny wydruku odpowiedniej formatki, na której zostaną wydrukowane kalkomanie, za jego przygotowanie. Odpowiednio więc:

Formatka "A"

Formatka "B"

Formatka "C"

Formatka "D"

Formatka "E"

11 PLN

18 PLN

29PLN

40 PLN

55 PLN

W przypadku zamówienia przez klienta kolejnego wydruku, raz już zamówionych wcześniej (bez zmian w projekcie), kalkomanii kwota ta NIE będzie doliczana.