JAK PRZYGOTOWAĆ WŁASNY PROJEKT

Informacje ogólne

Projekty kalkomanii lub masek przyjmujemy tylko w postaci plików wektorowych i wykonane w oparciu o oprogramowanie "COREL DRAW". Maksymalna wersja pliku jaki można nam przysłać do wykonania to "X5". W przypadku projektów stworzonych na bazie innego oprogramowania (np. Adobe Illustrator) prosimy wcześniej o kontakt mailowy lub telefoniczny.

W związku z zupełnie odmienną od powszechnej, technologią druku jaki stosujemy, przy projektowaniu należy pamiętać o zachowaniu pewnych zasad i założeń, by projekt nadawał się u nas do realizacji i by w efekcie końcowym otrzymać najwyższej jakości produkt.

Poniższe opisy dotyczą oprogramowania COREL DRAW. Jesteśmy jednak przekonani, że są także czytelne dla osób posługujących się innymi programami do obróbki grafik wektorowych.

Projekt kalkomanii

Najlepiej rozpocząć od ustawienia w opcjach programu (Układ/Tło strony) koloru tła, adekwatnego do koloru papieru, by widać było obiekty w kolorze białym. My używamy koloru "Jasnozielonkawy".
Na tak przygotowanej stronie można przystąpić do projektowania. Pomocne na tym etapie będą umieszczone z boków rysunki, schematy, skany, grafiki, czy wręcz zdjęcia modelu. Wszystkie te elementy powinny być przeskalowane do rzeczywistych wymiarów modelu. Wykonane na takiej bazie elementy przenosimy lub kopiujemy na właściwy arkusz projektu.
Na etapie projektowania należy bezwzględnie pamiętać o deklarowaniu dla każdego obiektu odpowiedniej wartości koloru SPOT z palety CMYK. Mimo że obraz tego koloru w projekcie i na monitorze może być różny od pożądanego to zastanie przez nas wydrukowany zgodnie z naszą specyfikacją dla kolorów SPOT.
Dla wersji "kombinowanej", czyli takiej, gdy zamierzamy dla jakiegoś koloru (którego brak w naszej palecie SPOT) zaprojektować maskę, kalka w tych miejscach musi być przeźroczysta. Pozbawiona jakiegokolwiek koloru. W pokazanym przykładzie jest to kolor brązowy. Dalszy etap postępowania w takim przypadku opisany jest w temacie dotyczącym projektowania masek.
Na zakończenie etapu projektowania trzeba też bezwzględnie pamiętać, o zamianie wszystkich elementów projektu na krzywe. W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTYCH W PROJEKCIE CZCIONEK.
Po tym etapie, w zasadzie projekt jest gotowy i można go już w takiej formie przesłać nam do realizacji i wydruku. Rozmieszczenie elementów na właściwej (najmniejszej z możliwych) formatce zrobimy już sami w ramach przygotowania do druku.
Można też samemu dołożyć do projektu np. prostokąt o spodziewanym wymiarze formatki i rozmieścić w nim komplet kalkomanii do druku. Umożliwi nam to przede wszystkim dokładne policzenie jego kosztów. Taki arkusik wydrukujemy bez zmian układu. Jeśli zamówienie dotyczy np. kilku modeli, albo jest dla kilku modelarzy, to samodzielne rozłożenie kaleczek na formatce umożliwi nam potem jej pocięcie na mniejsze arkusiki.
Mamy świadomość, że opisany tu proces projektowania w oparciu o plany i skany jest mocno uproszczony. Ma zastosowanie tylko przy względnie płaskich powierzchniach modelu. Z elementami grafik na powierzchnie inne niż płaskie, należy postępować inaczej. Postaramy się niebawem opisać jak zaprojektować kalkomanie, by pasowały do krzywych, obłych i niejednorodnych powierzchni modelu. Opisy umieścimy w poradnikach modelarskich, które są w przygotowaniu.

Chcesz umieścić w projekcie grafiki rastrowe (tzw. bitmapy), lub zaprojektować maski ?