JAK WSTAWIĆ W PROJEKT GRAFIKĘ RASTROWĄ (bitmapę)

Przygotowanie pliku

Podstawową sprawą jest odpowiednie przygotowanie pliku graficznego w wybranym przez siebie programie. Ewentualne pliki JPG należy przekonwertować do innego formatu (np. PNG, PSD, GIFF, TIFF itp.), tak by można było wyciąć z grafiki tzw. "tło". Tak przygotowany plik nadaje się już do umieszczenia go w projekcie kalkomanii.
Po zaimportowaniu tak przygotowanego pliku do programu COREL DRAW należy doprojektować obiekt będący obrysem tej grafiki, lecz mniejszym o kilka procent. Obiekt ten ma być w kolorze białym SPOT i umieszczony dokładnie pod grafiką. Taki zabieg w procesie druku, zapewni nadrukowanie specjalnej farby podkładowej pod grafiką i tym samym jej pełne krycie nawet na bardzo ciemnych powierzchniach modelu.